Om oss

 

STOCKHOLMSFÖRENINGEN FÖR EKOLOGISK TEKNIK (SET)

  • har sedan 1984 arbetat för en framtid där ekologisk kunskap och förnuft härskar och allas lika värde och rätt respekteras 
  • är kommersiellt, partipolitiskt och religiöst oberoende 
  • arrangerar seminarier, föredrag och möten med kunniga och engagerade människor
Medlemskap kostar 150 kr/år. 
Pensionärer, ungdomar och arbetslösa betalar 100 kr. 
Inbetalas på pg. 119558-5. 

Styrelse:
Ordförande: Sten Larsson
vice ordförande: Magnus Hellbom
Sekreterare: vakant
Kassör: Pelle Klasson
Valberedning: Torkel Morgell
 
Inträde till våra föredrag: 
  • medlem: 40 kr 
  • icke medlem: 80 kr 
St. Paulsgatan 39C
T-bana till  Mariatorget 
Torsdagar kl. 19.00 om ej annat anges. 


Modify Website

© 2000 - 2016 powered by
Doteasy Web Hosting